21 Mayıs 2017 Pazar

17. DERS KURANDA SIFAT TAMLAMASI

Kıymetli Kuran Arapçası Takipçileri,

Bugünkü yazımızda  Kuranda Sıfat tamlamalarını anlatmaya çalışacağım.

Sıfat tamlasında sıfat, nitelediği isimden sonra gelir. Sıfat ve nitelediği isim, harekede, tekillik, ikillik ve çoğullukta, erillik ve dişilikte birbirine uymak zorundadır. 

Başka bir ifadeyle isimlerden oluşan sıfat tamlamasının öğeleri yukarıda sayılan özelliklerde birbirine benzerlik göstermesi gerekir. 

Sıfat tamlamasının, ismi tamlamasından farkı ise isim tamlamasının iki öğesi birbirine yukarıda sayılan hareke, tekillik, ikillik, çoğulluk, erillik ve dişilikte uymaz. 

Sıfat tamlamasında ise bu uyum olmak zorundadır.

Besmele üzerindeki sıfat tamlamasına bakarak konuyu daha iyi anlamaya çalışalım.Allah lafzı celali nitelenen, er-rahman ve er-rahim kelimeli ise onun sıfatıdır. Bu iki sıfat Allah lafzına harekede tekillikte ve erillikte uyum içerisindedir. Dolayısıyla sıfat tamlamasıdır. Mana Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, olmaktadır.

Karia suresindeki bazı sıfat tamlamalarına bakarak konumuzu pekiştirelim.İkinci satırdaki ke'l-ferâşi'l-mebsûs ifadesinde ke gibi manasına gelen harfi cerdir. Kelebek manasına gelen el-feraş kelimesi isim, yayılmış manasına gelen el-mebsûs kelimesi burada, kelebek kelimesinin sıfatı olmaktadır. Dolayısıyla yayılmış, saçılmış kelebek manasına gelen ifademiz bir sıfat tamlamasıdır. 

Aynı satırdaki ke'l-ihni'l-menfûş ifadesindeki el-ihn yün manasına gelen bir isimdir. el-menfûş ise atılmış manasına gelen önceki kelimenin sıfatıdır. Mana atılmış yün olmaktadır. Sıfat tamlaması olan ifademiz hareke, tekillik ve erillikte birbiriyle uyum içerisindedir.

Kalan iki örneği de size bırakıyorum. Meallerden istifade ederek çözebilirsiniz. Kolay gelsin.