3. DERS KURANDA ÖNEMLİ KELİMELER-2



Bundan önceki yazılar içinde Kuranda çokça geçen bazı kelimelere yer verilmişti.  Bu yazıda Kuranda 100'den fazla geçen isimlere ve manalarına yer verilecektir. Bu kelimelerin hepsi isimdir. Arapçada isimleri tanımada iki yol vardır. Birincisi isimlerin başında elif lam olur. İkincisi isim olan kelimenin sonunda tenvin olur. Aşağıdaki isimlere bu iki açıdan bakılabilir.

ٌاَلْقَوْمُ - قَوْم : Kavim, Halk, Millet.  383 defa.


رَسُولٌ - رُسُلٌ  : Elçi, Peygamber/Elçiler, Peygamberler. 332 defa.


ٌنَفْسٌ - أَنْفُس : Nefis, can/Nefisler- canlar. 293 defa.

 ٌكِتَابٌ  - كُتُب : Kitap/Kitaplar. 261 defa.

ٌنَاس : İnsanlar manasına. 248 defa.

ٌّحَق : Hak, hakikat, gerçek. 247 defa.

مُوسَى : Hz. Musa'nın ismi, 195 defa.

َعِيسَى ابْنُ مَرْيَم : Meryem oğlu İsa. 195 defa geçer.

ٌسَبِيلٌ  - سُبُل : Yol/yollar. 176 defa.

ٌخَيْر : Daha hayırlı, iyi, dünya malı. 186 defa.

 ٌجَنَّةٌ  - جَنَّات : Cennet, Bahçe/Cennetler, Bahçeler. 147 defa.

 ٌنَار : Cehennem, ateş. 145 defa.

 ٌإِبْرَاهِيمُ  - أَدَمُ    - نُوح  : İbrahim, Adem, Nuh Peygamberlerin isimleri. 137 defa.

 ٌعَبْدٌ - عِبَاد : Kul, Köle/ Kullar, Köleler. 126 defa.

ٌمُبِين : Açık, apaçık, açıklayıcı. 119 defa.

يَدٌ - أَيْدِي : El/Eller. 118 defa.

ٌأَبٌ  - أَبَتِ  - آبَاء: Baba, Babacığım/ Babalar. 117 defa.

ُاَلْأخِرَة : Ahiret. 115 defa.

دُنْيَا : Dünya. 115 defa.

ٌأَجْرٌ  - أُجُور : Ücret/Ücretler. 105 defa.

Şimdi Kuran 58. sayfada uygulamalı olarak inceleme yapalım.

Birinci satırda geçen "Ya Ehle'l-Kitab" ifadesindeki el-Kitab ismi bizim bildiğimiz kitap manasına gelmektedir.

Kuranda bir ismin başına gelen "yâ" ifadesi "ey" anlamı taşır.

 O zaman ifadenin anlamı "Ey Kitap Ehli" olmaktadır. 

Birinci satırın devamında el-Hakk kelimesi geçiyor. Gerçek, hakikat manasına gelen bu kelimeden sonra "bi" bir harfi ceriyle berabar bi'l-bâtıl ifadesi gelmektedir. "Batıl ile" manasına gelen bu ifadenin altı çizili diğer kelimeyle manası "Gerçekle batılı" olmaktadır. Satırın sonunda tekrar el-hakk geçmektedir.

İkinci satırda ise yukarda geçen Ehli Kitab ifadesinin başına harfi cerlerden "min" ile kullanımı geçmiştir. Mana Kitap Ehlinden olur. Yedinci satırın sonunda da aynı ifade vardır.

Beşinci satırda "inde rabbikum" ifadesini görmekteyiz. Bu ifadenin başındaki "inde" bir önceki derste verilen isimlerin önüne gelen ve katında yanında manasına gelen bir zarftı. "rabbikum" "sizin rabbiniz" demek olduğuna göre mana "Rabbinizin katında, yanında" anlamına gelmektedir.

Altıncı satırda ise "biyedillah" ifadesini görüyoruz."Bi ile, manasına "yed", el manasına gelince, ifadenin manası "Allahın eliyle" olmaktadır.

Yedinci satırda "birahmetihi" ifadesinde ise yine ile manasına gelen bi harfi ceri ile rahmet kelimesi geçmiştir. Sonundaki hi de onun manasına zamirdir. O zaman mana "onun rahmetiyle" olmaktadır.

Onuncu satırda yol manasına gelen "sebil" kelimesini görmekteyiz. Devamında "alallahi" ifadesi vardır. Ala harfi ceri üzerine, e ve a manalarına geliyordu. O zaman mana "Allaha veya Allah üzerine" anlamını taşımaktadır.

On üçüncü satırda ise "filahireti" ifadesini görmekteyiz. fi harfi ceri de da veya içinde manasına geldiğine göre ifadenin anlamı ahirette olmaktadır.

Son satırda ise daha "yevme'l kıyameti" ifadesi vardır. Yevm gün manasına gelmekte ifadenin manası ise kıyamet günü olmaktadır.

Aynı şekilde şahsi çalışmalar yapılırsa Kuran Arapçası öğrenme hızlanır. Kolay gelsin. 



Hiç yorum yok:

Yorum Gönder